Danske Diakonhjem er fritvalgs leverandør i Sønderborg kommune

Siden 2015 har Danske Diakonhjem Frit - valg været leverandør af hjemmehjælp og personlig pleje i hele Sønderborg kommune.

Sønderborg kommune har besluttet, at du som borger frit skal kunne vælge, om du ønsker hjælp og pleje leveret af en privat eller kommunal leverandør. Danske Diakonhjem Frit Valg er én af to private hjemmeplejefirmaer i kommunen, og vi har i dag over 40 års erfaring i personlig pleje.

Vi er drevet af danske Diakonhjem med hovedsæde i Vejle, og bygger på de kristne værdier,
Se i øvrigt historie og værdier.

Det betyder at du som borger  frit kan vælge mellem privat eller den kommunale hjemmepleje. Hjemmehjælp og personlig pleje er gratis når du som borger er visiteret.

Det er kommunens visitatorer der visiterer den nødvendige pleje og hjælp.

Det kan fx være hjælp til personlig pleje, bad, påtagning af støttestrømper, hjælp til mad eller medicin.

Du vil i visiteringen altid blive spurgt om du ønsker den kommunale eller den private hjemmepleje og du skal således selv vælge. Hvis du vælger Danske Diakonhjem bestiller kommunen os til at komme ud og levere hjemmeplejen til dig.

Hos den private leverandør af hjemmepleje og hjælp har borgerne den fordel, at man kan til vælge/tilkøbe yderligere hjemmehjælp eller rengøring.

Hvis du fx oplever at kommunens tilbud om rengøring ikke dækker dine behov kan du fx købe en halv times ekstra rengøring.

Visiteret hjælp / pleje og rengøring er altid gratis, også når man vælger os som privat leverandør.

 Hvad får du så når du vælger os?

Hos os får du samme kvalitet og den samme tid, som hos kommunen. Derudover får du et firma som er drevet af familiære og kristelige værdier, der  betyder at vi kommer hinanden ved.

Vi ser det som vores vigtigste opgave at yde dig den bedst mulige hjælp samtidig med at vi har den største respekt for dine ønsker og behov.  Altså, du kommer i første række. 
Vi prioriterer at være ordentlige og respektfulde, og du altid kan stole på indgåede aftaler.

Derudover vil du opleve, at du kommer til at kende din hjemmehjælper godt, da vi prioriterer at det hovedsageligt er de samme medarbejdere der kommer til dig.
Vi kan garantere et personale der vil optræder ydmygt og professionelt i dit hjem og som altid er høflige, i godt humør og udpræget samarbejdsvillige. De tager jakken og sko af når de kommer og de har altid tid til en snak.
Oplever du at dette ikke sker er det kun en hurtig opringning til lederen som altid er klar til at tale med dig og få rettet op på tingene.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.