Dit valg

Vi lægger vægt på, at du har valgmuligheder.
Derfor har vi en pakke af ydelser du kan tilkøbe, udover den hjælp du får visiteret, gratis.

Det kan være indkøb, vindues pudsning, hårsætning, gå ture, ekstra rengøring og meget mere.

Den hjælp du får visiteret af en visitator er ens, uanset hvem du vælger som leverandør, om det er kommunen selv eller en privat leverandør, som os.

Vælger du os, vil du, udover den høje faglige kvalitet i opgaverne, opleve at vi har en dimension mere at byde på: vores værdigrundlag og rødder i det diakonale arbejde. Før der overhovedet var noget der hed en ”kommune” og en social velfærd, var det kirken, diakonisser og diakoner der tog sig af sociale ydelser. Så vores rødder bunder i næstekærlighed og respekten for mennesket som den unikke person man er. Samt i en ydmyghed og villighed til at tjene mennesker der af en eller anden grund har brug for hjælp i livet.
Så vi vil ALTID først se på dig som menneske, det er dine behov der gælder i vores arbejde. Vi vil respektere dine ønsker og vores prioritet vil være at forsøge at opnå et gensidigt og værdigt samarbejde hvor det er dig der er arbejdsgiveren.

Tilkøbsydelser

Den hjælp du bliver visiteret til via kommunens visitator, er selvfølgelig gratis for dig.

Vi tilbyder at du kan købe ekstra ydelser ud over dem du er visiteret til, som fx.

Ekstra rengøring – fx vask af vinduer og gardiner, pudse sølvtøj. Rengøring efter husdyr og meget andet.

Særlig personlig pleje – fx sætte hår efter bad, rulle op, klippe og lakere negle, ekstra bad, fodbad. m.m.

Ledsagelse – fx indkøb, gåture, lægebesøg, sygehusbesøg, ferie og hvad du ellers har behov for.

Sociale aktiviteter – fx udflugter, bal, motion, madklub osv.

Andre – Varme mad, hjælp med skrald, stryge, lufte hund, ordne blomster.

 

Har du andre ønsker så sig endelig til, da vi gerne tilbyder tilkøbsydelserne efter behov.

Priser

Timepris 390 kr. incl. moms

½ time = 195 kr. incl. moms

HUSK

Du kan få håndværkerfradrag for rengøringsydelser

 

Læs mere her


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.