Danske Diakonhjem Fritvalgs leverandør af hjemmepleje

Dalsmark 13

6300 Gråsten

73 65 42 77

www.hjemmeplejesonderborg.dk

dalsmark@diakon.dk 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.