Danske Diakonhjem hjemmepleje har gennem mange år fungeret som hjemmeplejegruppe i området Rinkenæs, Alnor, Tørsbøl og Kværs, hvor vi udførte opgaver for Sønderborg kommune.

Den 1. januar 2012 fik vi, efter ansøgning, status som Fritvalgs leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, og således blev vi de første i Sønderborg kommune, der kunne tilbyde de samme ydelser som den kommunale hjemmepleje.

Den 1.1.2016 vinder vi udbudsrunden som privat leverandør af hjemmehjælp i hele kommunen, se i øvrigt profil.

Der er et dybt rodfæstet, godt og gensidigt respektfuldt samarbejde med kommunen, herunder også med kommunens sygeplejersker.

Den hjælp du får visiteret er ens, uanset hvem du vælger som leverandør, om det er kommunen, eller en privat leverandør, som os.

Vælger du os, vil du udover den høje faglige kvalitet i opgaverne, opleve at vi har en dimension mere at byde på, vores værdigrundlag og rødder i det diakonale arbejde.

Før der var noget der hed en ”kommune” og en social velfærd, var det blandt andet kirken, diakonisser og diakoner der tog sig af sociale ydelser. Så vores rødder bunder i næstekærlighed og respekten for mennesket som den unikke person man er. Samt en ydmyghed og villighed til at tjene mennesker der af en eller anden grund har brug for hjælp i livet.

Værdigrundlaget er

  • At styrke det enkelte menneskes identitet og ligeværd 
  • At respektere andres holdninger, meninger, værdier og levevis 
  • At give kvalitet i arbejdet
  • At skabe omsorg for menneskets fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige behov 
  • At give reel medindflydelse for brugere og medarbejdere

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.