Udeliv og fællesskab

Du har den unikke mulighed for at deltage i en lang række naturaktiviteter med vores naturvejleder Bo Tonnesen, dette er ikke noget der skal visiteres, men er et tilbud til alle. Man skal dog påregne et mindre beløb for busture med videre.

Aktivitetscenteret her i Danske Diakonhjem Dalsmark hedder, Udeliv og Fællesskab.

Vores vision er at give ældre medborgere, herunder især mennesker med demens, bedre adgang til gode naturoplevelser.

Vi tror på, at naturoplevelser øger trivsel, modvirker stress og adfærdsforstyrrelser, og har en sundhedsfremmende effekt.

Naturoplevelser hjælper også sådan at belastningen af demens, samt andre psykiatriske og sociale sårbarheder, bliver mindre for såvel de berørte, samt ikke mindst de pårørende.

En lille film om et af de mange aktiviteter Udeliv og fællesskab tilbyder


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.
suslikx.com jazzandclassical.com